top of page

Het pesten van huishoudhulpen komt nog veel te vaak voor.


Pestgedrag op de werkvloer kan schuilgaan achter een simpele opmerking of een humoristische toon. Of het nu opzettelijk gebeurt of niet, bewust of onbewust, het blijft pesten en dit kan ernstige gevolgen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van de huishoudhulp.


Pestgedrag … hoezo?

Pestgedrag kan verschillende vormen aannemen. Deze getuigenis van een huishoudhulp is een goed voorbeeld: ”Toen ik hem uitlegde dat de taak die hij me vroeg uit te voeren niet toegelaten is, antwoordde hij telkens dat de vorige huishoudhulp dit nooit weigerde. Daardoor voelde ik me verplicht het toch te doen.” Een andere getuigenis klinkt zo: ”Toen hij in huis was, kwam hij verschillende keren controleren wat ik deed. Vaak zei hij dan ‘Ben je zeker dat je een product hebt gebruikt voor de badkuip?’ Het was gênant dat ik altijd moest bewijzen dat ik mijn werk wel goed gedaan had.”

Voortdurende en onrealistische eisen, kwetsende verwijten, onophoudelijke en telkens terugkerende opmerkingen, gemopper en boosheid van klanten: heel wat huishoudhulpen maken het dagelijks mee, en soms bij meerdere klanten.


Seksuele pesterijen: praat erover!

Seksueel pestgedrag gebeurt elke dag, in elke professionele sector. De cijfers zijn ijzingwekkend! In een representatieve rondvraag waarbij 7.363 mensen werden ondervraagd, gaf 36,71 % van de vrouwen aan dat ze al te maken kregen met ongewenste aanrakingen en 60,67 % dat ze slachtoffer zijn geweest van verbaal seksueel geweld!

Het is inderdaad zo dat seksuele pesterijen niet enkel over fysieke daden gaan. Deze getuigenissen van huishoudhulpen spreken alvast boekdelen: ”Elke keer dat ik bij die klant ging, maakte hij seksuele allusies of vertelde hij mij vuile moppen.” Of: ”Als haar man niet thuis is, loopt ze altijd zeer schaars gekleed door het huis.”

Andere getuigenissen zijn op z’n minst choquerend: “De zoon van mijn klant schaamde zich niet eens om naar porno te kijken terwijl ik zijn kamer schoonmaakte.” Of: ”Ik heb het ooit meegemaakt dat een klant me vroeg om met hem in bad te gaan.” Een andere huishoudhulp kreeg te maken met fysieke pesterijen: ”Telkens wanneer ik bij die klant ging, wist ik dat hij zou proberen mijn borsten aan te raken. Hij deed dat systematisch.”

De huishoudhulp is vaak bang om te reageren of te praten, en heeft daar meerdere redenen voor. Soms is het schaamte, vaak is het schrik om de job te verliezen.


Iemands privacy niet respecteren, is ook een vorm van pestgedrag


De huishoudhulp werkt in de privésfeer, en dat kan leiden tot ongepaste familiariteit.

Het komt ook voor dat de klant zijn huishoudhulp als vriend op sociale media toevoegt. Alles hangt af van de bedoelingen die hierachter schuilen, maar dit medium mag in geen geval gebruikt worden om de huishoudhulp te pesten.

Zo kan bijvoorbeeld een klant ongepast commentaar geven bij de foto van zijn huishoudhulp over haar kledij.


Is dit gedrag jou compleet vreemd?


PERFECT! En toch kan je nog meer doen, door andere mensen te sensibiliseren!


Stop grensoverschrijdend gedrag!

De beste manier om je huis goed te onderhouden, is je huishoudhulp respecteren.


bottom of page