Deze website is eigendom van Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren.

Contactgegevens: Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren Havenlaan 86C bus 302 1000 Brussel

Adres maatschappelijk zetel:

Havenlaan 86C bus 302 1000 Brussel Telefoon: 02/421.15.89 E-mail: info@vormingdienstencheques.be Ondernemingsnummer: BTW BE 0812.078.456 Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Privacybeleid

Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het Subsidiesysteem voor nieuwe dienstenchequemedewerkers (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren, Havenlaan 86C bus 302, 1000 Brussel of via info@vormingdienstencheques.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren, Havenlaan 86C bus 302, 1000 Brussel of via info@vormingdienstencheques.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Fonds voor Bestaanszekerheid voor de vorming voor de Erkende Ondernemingen die Buurtwerken of-diensten leveren kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Gebruikers

De gebruiker van deze site bevestigd dat alle informatie die zijn/haar organisatie invoert volledige strookt met de waarheid. Bij vermoeden van fraude behoudt Vorm-DC het recht voor om de account van het bedrijven tijdelijk of definitief te desactiveren, dit zonder voorafgaandelijk kennisgeving aan het bedrijf of de gebruikers. Wanneer Vorm DC enige vorm van misbruikt vaststelt, worden de reeds uitgekeerde subsidiemiddelen voor het dossier in kwestie integraal teruggevorderd.